صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'فاصله صفر تفنگ'

نحوه محاسبه افت تیر

نحوه محاسبه افت تیر برای تیراندازی در فواصل مختلف بایستی میزان افت را در آن فواصل بدانیم.برای این کار دو روش وجود دارد که یکی به صورت دستی و یکی به کمک نرم افزار چیرگان یا نرم افزار های دیگر است. روش دستی در این روش تیرانداز باید منحنی تراجکتوری سلاح خود را به دست بیاورد.بعد از اینکه سلاح خود را صفر و دوربین را تنظیم کرد و سپس رنجادامه مطلب