صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'سورتینگ دامنه'

سورتینگ ساچمه

شاید همیشه برای شما این سوال پیش آمده باشد که چرا این تیر به هدف نخورد یا چرا یک، همیشه جمع تیر را خراب میکند؟ در این مقاله سعی داریم به یکی از دلایل این رخداد ها بپردازیم. در رشته های مختلف تیراندازی، تیراندازان به فاکتور های مختلفی دقت می کنند.یکی از این فاکتورها ساچمه است.ساچمه ها از چند نظر بررسی می شوند.اما در این مقاله به انواع روش هایادامه مطلب