صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'ساچمه نوک تیز'

معرفی و انتخاب ساچمه مناسب

معرفی و انتخاب ساچمه مناسب انتخاب یک ساچمه مناسب همیشه برای تیراندازان جای سوال است، مخصوصا برای افرادی تازه سلاحی را خریداری کرده یا به علل مختلف نمی توانند ساچمه همیشگی خود را خریداری کنند.امیدواریم بتوانیم با این مقاله برای همه دوستان رفع ابهام کنیم. عوامل زیادی در انتخاب یک ساچمه مناسب نقش دارند.در این مقاله به تک تک این عوامل اشاره می کنیم و می گوییم که چگونه میادامه مطلب

عوامل موثر در دقت تفنگ بادی

در سلاح های بادی بسته به نوع مکانیزم ممکن است عوامل مختلفی روی دقت سلاح تاثیر داشته باشد.در این مقاله طبیعا نمی خواهیم وقت خود را صرف مکانیزم های کم کاربرد کنیم در نتیجه به بررسی کلی و دو دسته تفنگ فنری و تفنگ پی سی پی می پردازیم. چند فاکتور کلی روی دقت سلاح تاثیر دارند که عبارتند از : 1-مکانیزم سلاح همانطور که گفتیم موضوع بحث ما دوادامه مطلب