صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'خطای پارالکس'

پارالکس

وقتی صحبت از دقت در تیراندازی می شود،یک عامل مهم فراموش می شود.اغلب مردم ایراد را از ساچمه، باد، تفنگ و… می دانند و باز شدن جمع تیر را به گردن آن ها می اندازند.درحالی که به این عامل تاثیر گذار، یعنی خطای پارالکس، دقت نکرده اند.می خواهیم این مطلب مهم را برای شما خوانندگان عزیز کاملا شفاف کنیم تا با رفع آن بتوانید شلیک هایی بهتر داشته باشید. خطایادامه مطلب