صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'تفاوت کالیبر 4.5 میلیمتر و 5.5 میلیمتر'

کالیبر تفنگ های بادی

انواع کالیبر تفنگ های بادی: – کالیبر تفنگ چیست؟ کالیبر درسلاح ‌های گرم به بیشترین قطر داخلی لوله تفنگ الحاق میشود ، از این اصطلاع جهت مشخص نمودن قطر ساچمه یا گلوله نیز استفاده مینمایند ، کالیبر در کشورهای اروپایی و آسیایی بر حسب میلیمتر و در آمریکا بر حسب اینچ اندازه گیری میشود. کالیبر های معمول و مجاز تفنگ های بادی در ایران ، کالیبر 4.5 میلیمتر  یا 0.175ادامه مطلب