صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'تراجکتوری'

کالیبر 5.5 یا 4.5

همیشه در خرید سلاح فاکتور های زیادی خریدار را در تردید فرو میبرد.یکی از این فاکتور ها کالیبر سلاح است که می تواند که همواره برای شکار و هدف زنی روی آن بحث بوده است.حال در ادامه ی این مطلب سعی میکنیم تا همه ی جوانب موضوع را برای شما باز کنیم. تراجکتوری ساچمه بعد از خروج از لوله سلاح به پرواز در می آید و تحت تاثیر نیروی هایادامه مطلب