صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'باد در تیراندازی'

عوامل تاثیرگذار در تیراندازی در فضای آزاد

مقدمه تیراندازی در فضای آزاد با تیراندازی در سالن بسیار متفاوت است،قصد داریم درباره عواملی که روی تیراندازی در فضای آزاد تاثیر می گذارند بحث کنیم. باد در تیراندازی باد یکی از فاکتور های مهم در تیراندازی در فضای باز است.تعین دقیق میزان و چگونگی تاثیر باد بسیار دشوار است اما در بعضی ورزش های تیراندازی در فضای باز،می شود تا حدودی تاثیرات باد را پیش بینی کرد.در این ورزشادامه مطلب