صفحه اصلی / مطالب دسته بندی 'کاشی کار'

اجرای پروژه سنگ کاری ساختمان

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه سنگ کاری ساختمان پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را میبیند . بررسی دقیق نیازها : مشاوره دقیق با مشتریان و بررسی نیازهای آن ها برای ارائه بهترین گزینه هایادامه مطلب

اجرای پروژه نصب سرامیک

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه نصب سرامیک پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را میبیند . آماده سازی مناسب سطح : پیش از نصب ، آماده سازی و تهیه سطح مناسب برای نصب سرامیک ،ادامه مطلب

اجرای پروژه نصب موزائیک

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه نصب موزائیک پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را میبیند . آماده سازی سطح مناسب : آماده سازی و تهیه سطح مناسب برای نصب موزائیک ، از جمله مهمترین مراحلادامه مطلب

اجرای پروژه نصب کاشی

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه اجرای پروژه نصب کاشی پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را خواهید دید . آماده سازی سطح : سطوح باید به دقت آماده و صاف شوند تا نصب کاشی هاادامه مطلب

پشتیبانی واتساپ
عضویت در کانال