صفحه اصلی / مطالب دسته بندی 'نقاش ساختمان'

اجرای پروژه نقاشی نمای ساختمان

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه نقاشی نمای ساختمان  پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را خواهید دید . تحلیل نیازها و ایده ها : بررسی نیازها و سلیقه مشتریان برای انتخاب الگوها و رنگ هایادامه مطلب

اجرای پروژه نقاشی دیوار و سقف

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه نقاشی دیوار و سقف پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را میبیند . مشاوره با مشتری : بررسی نیازها و سلیقه مشتریان برای انتخاب الگوها و رنگ های مناسب .ادامه مطلب

اجرای پروژه نقاشی درب و پنجره ساختمان

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه نقاشی درب و پنجره ساختمان پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را میبیند . مشاوره و طراحی متناسب : مشاوره با مشتریان برای انتخاب رنگ ها و طرح های مناسبادامه مطلب

اجرای پروژه زیر سازی و بتونه کاری ساختمان

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه زیرسازی و بتونه‌کاری ساختمان پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را میبیند . بررسی نیازمندی ها : مشاوره با متخصصان و بررسی دقیق نیازمندی ها و شرایط فنی . انجامادامه مطلب

پشتیبانی واتساپ
عضویت در کانال