صفحه اصلی / نصاب کولر / مطالب دسته بندی 'نصب و تعمیرات کولر گازی'

اجرای پروژه نصب و تعمیرات کولر گازی

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه نصب و تعمیرات کولر گازی پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را میبیند . بررسی مشتری : بررسی نوع کولر گازی مورد نیاز و مکان نصب . نصب دستگاه :ادامه مطلب

پشتیبانی واتساپ
عضویت در کانال