صفحه اصلی / نصاب کولر / مطالب دسته بندی 'نصب و تعمیرات کولر آبی'

اجرای پروژه نصب و تعمیرات کولر آبی

شرکت ناب کار با توجه و تمرکز خود بر پروژه های عمرانی و ساختمان به اجرای پروژه نصب و تعمیرات کولر آبی پرداخت . این پروژه در شهر تهران و با توجه به نیاز مشتری که بر طبق اصول زیر بود انجام شد . در ادامه مزایا و روش انجام پروژه را میبیند . بررسی مکان و نیازمندی ها : بررسی محل نصب و نیازمندی های مشتری . نصب دستگاهادامه مطلب

پشتیبانی واتساپ
عضویت در کانال