نحوه محاسبه افت تیر

نحوه محاسبه افت تیر

برای تیراندازی در فواصل مختلف بایستی میزان افت را در آن فواصل بدانیم.برای این کار دو روش وجود دارد که یکی به صورت دستی و یکی به کمک نرم افزار چیرگان یا نرم افزار های دیگر است.

روش دستی

در این روش تیرانداز باید منحنی تراجکتوری سلاح خود را به دست بیاورد.بعد از اینکه سلاح خود را صفر و دوربین را تنظیم کرد و سپس رنج فاصله ای که در آن تیراندازی میکند را مشخص کند.بعد ده متر ده متر از شروع رنج تیراندازی خود به آن اضافه کند.مثلا فواصل 15 و 25 و 35 و 45 و 55 و 65 و 75 .سپس در این فواصل به سیبل ها شلیک کند و میزان سر زدن یا پایین زدن ساچمه را با میلدات های دوربین اندازه بگیرد و از داده های به دست آمده برای تیراندازی خود استفاده کند.درباره ی روش های تخمین فاصله نیز در مقاله دیگری صحبت می کنیم.

به کمک نرم افزار

در نرم افزار ها چند فاکتور های زیادی برای وارد کردن وجود دارد که هرکدام و روش های اندازه گیری آن ها را توضیح می دهیم.

وزن ساچمه (weight)

در این قسمت وزن ساچمه خود را وارد میکنیم.در مقابل آن واحدش نوشته شده که بسته به تنظیماتی که انتخاب می کنیم می تواند واحد آن گرین (Gn) یا گرم (gr) باشد.

نوع ساچمه (projectile)

در این قسمت ساچمه های مختلف با کالیبر و مارک های رایج وجود دارد.اگر ساچمه مورد نظرتان وجود نداشت می تواند اسم و وزنش را دستی وارد کنید.

سرعت ساچمه (velocity)

در این قسمت میانگین سرعت تفنگ را که به وسیله ی کرنوگراف با ساچمه مورد نظر اندازه گرفتیم وارد می کنیم. واحد آن نیز بسته به تنظیمات یا متر برثانیه m/s  یا فوت بر ثانیه ft/s  است.

ارتفاع دوربین (sight height)

در این قسمت ارتفاع مرکز دوربین تا مرکز لوله اندازه میگیریم.از آن جا که پیدا کردن مرکز دقیق لوله و دوربین دشوار است.قطر دوربین و قطر لوله را اندازه میگیریم و سپس تقسیم بر دو میکنیم و به علاوه فاصله خارجی دوربین تا قسمت خارجی لوله میکنیم و عدد را برحسب واحد خواسته شده وارد میکنیم.

فاصله صفر تفنگ (Far zero)

در این باکس نیز فاصله ای که در آن تفنگ را صفر کردیم وارد میکنیم.که واحدش یا متر m  یا یارد yard  است.

زاویه (incline)

در اینجا نیز همانطور که در مقاله اندازه گیری گفتیم زاویه را اندازه میگیریم.(خود برنامه این قابلیت را دارد)

سرعت باد (wind speed)

سرعت باد را توسط با سنج های الکترونیکی می توانیم اندازه بگیریم. یا مقدارش را صفر قرار دهیم و تاثیرش را خودمان اثر دهیم.

زاویه باد (wind angle)

در این قسمت زاویه باد با محور لوله را وارد میکنیم.در این بخش بادنما ها می توانند به ما کمک کنند.

دما (temp)

در این قسمت دمای هوا را وارد میکنیم.که دماسنج ها اینجا به کمک می آیند.

فشار (pressure)

اینجا نیز فشار هوا را وارد میکنیم و که فشار سنج ها اینجا کارامد هستند.یا با کمک اینترنت فشار آن منطقه را بدست آورد.

کلیک بر موا ( c/moa)

این جا عکس ارزش هر کلیک را وارد می کنیم.به این معنا که اگر ارزش هر کلیک 1.4 (یک چهارم) بود، عدد  را وارد میکنیم.( در سمت راست این قسمت میتوان گزینه کلیک را انتخاب کرد و ارزش هر کلیک را برگزید)

ارتفاع از سطح دریا (elevation)

ارتفاع از سطح دریا را می توانیم به کمک اینترنت با توجه به منطقه ای که در آن قرار داریم به دست آوریم.

درصد رطوبت (humidity)

به کمک اینترنت میتوان درصد رطوبت منطقه ای که در آن هستیم را به دست آوریم.

فاصله هدف (target)

در اینجا هم فاصله خودمان تا هدف را وارد میکنیم.

ضریب بالستیک ساچمه (BC)

مهترین بخش در محاسبه افت ساچمه همین قسمت است.ساچمه ها با اشکال مختلف نسبت به مقاومت هوا ،میزان افت های متفاوتی دارند که ضریف افت آن ها ضریب بی سی است.وقتی ساچمه را انتخاب میکنیم ضریب بی سی آن ساچمه به صورت دیفالت درون باکس وارد می شود، اما این دقت نسبی ای را می دهد،برای دقت بیشتر بایستی ضریب بی سی را خودمان به دست آوریم.برای اینکار می توانیم وارد قسمت Toolbox  شده و گزینه  calculation items و بعد ballistic coefficient  را انتخاب میکنیم. در این قسمت یه فاصله به غیر از فاصله ای که برای صفر تفنگ استفاده کردیم را انتخاب میکنیم و میزان افت یا سر زدن ساچمه را با علامت مثبت یا منفی (منفی به معنای پایین زدن) وارد میکنیم و برنامه ضریب جدید را به دست می آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.