صفحه اصلی / تاسیسات ساختمان / مطالب دسته بندی 'تاسیسات گرمایشی و سرمایشی'

اجرای پروژه تاسیسات گرمایشی

شرکت ناب کار با توجه به نیاز مشتری و سابقه ای که در کارهای عمران و ساختمانی دارد ، دست به اجرای پروژه تاسیسات گرمایشی در یکی از ساختمان های تهران برد . ناب کار این پروژه را با اصول زیر و نیاز های مشتری و راهبردهای مهندسی پایان رساند . بررسی نیازمندی ها : گردآوری نیازمندی های ساختمان برای طراحی بهینه سیستم گرمایشی . طراحی سیستم گرمایشی : طراحیادامه مطلب

اجرای پروژه تاسیسات سرمایشی

شرکت ناب کار با توجه به نیاز مشتری و سابقه ای که در کارهای عمران و ساختمانی دارد ، دست به اجرای پروژه تاسیسات سرمایشی در یکی از ساختمان های تهران برد . ناب کار این پروژه را با اصول زیر و نیاز های مشتری و راهبردهای مهندسی پایان رساند . بررسی نیازمندی ها : گردآوری نیازمندی های ساختمان برای طراحی بهینه سیستم سرمایشی . طراحی سیستم سرمایشی : طراحیادامه مطلب

پشتیبانی واتساپ
عضویت در کانال