صفحه اصلی / تاسیسات ساختمان / مطالب دسته بندی 'تاسیسات پله برقی و آسانسور'

اجرای پروژه تاسیسات پله برقی برای پاساژ

شرکت ناب کار با توجه به نیاز مشتری و سابقه ای که در کارهای عمران و ساختمانی دارد ، دست به اجرای نصب پله برقی یکی از پاساژ های در دست احداث پایتخت برد . ناب کار این پروژه را با اصول زیر و نیاز های مشتری و راهبردهای مهندسی پایان رساند . بررسی نیازمندی ها : بررسی نیازمندی ها و مشخص کردن امکانات مورد نیاز . طراحی سیستم پلهادامه مطلب

اجرای پروژه تاسیسات آسانسور

شرکت ناب کار با توجه به نیاز مشتری و سابقه ای که در کارهای عمران و ساختمانی دارد ، دست به اجرای نصب آسانسور در یکی از ساختمان های تهران برد . ناب کار این پروژه را با اصول زیر و نیاز های مشتری و راهبردهای مهندسی پایان رساند . بررسی نیازمندی ها : مشاوره با مالکان پاساژ و بررسی دقیق نیازمندی های آسانسور . طراحی تاسیسات آسانسور : طراحیادامه مطلب

پشتیبانی واتساپ
عضویت در کانال