صفحه اصلی / مطالب دسته بندی 'بنا'

اجرای پروژه بتن ریزی ساختمان

در این پروژه شرکت ناب کار با تمرکز بر کیفیت برای یکی از ساختمان های شهر تهران انجام شد . مراحل پروژه به این صورت بود : بررسی نیازمندی ها : بررسی دقیق نیازمندی ها و شرایط فنی سازه جهت تعیین مناسب ترین بتن و فرایند ریزی . طراحی مخلوط بتن : ایجاد مخلوط بتنی با ترکیبات مناسب و مقاومت مناسب در برابر فشار و کشش . آماده سازی سطحادامه مطلب

اجرای پروژه تخریب ساختمان

شرکت ناب کار با توجه به تجربه و دانش خود در زمینه تخریب ساختمان ، پروژه تخریب را با رعایت اصول ایمنی برای ساخت یک بنای جدید در شهر تهران اجرا کرد . مراحل اجرای پروژه به صورت زیر بود : بررسی ساختمان : بررسی دقیق ساختمان به منظور تعیین بهترین روش تخریب و ریسک های مرتبط برنامه ریزی دقیق : برنامه ریزی دقیق زمانی و منابع مورد نیاز برایادامه مطلب

اجرای پروژه دیوارکشی ساختمان

قصد داریم با توجه به تخصص و تجربه خود در زمینه دیوارکشی و با توجه به نیاز مشتری دیوار هایی مستحکم برای باغی در محدوده شهر تهران ایجاد کنیم . در این پروژه شرکت ناب کار بر طبق اصول زیر و در کمترین زمان ممکن توانست پروژه را به پایان ببرد . بررسی ساختمان : بررسی دقیق نیازمندی ها و شرایط فنی ساختمان برای تعیین بهترین روش دیوار چینی .ادامه مطلب

سیمان کاری ساختمان

یکی از پروژه های متعدد سیمان کاری ساختمان که توسط شرکت ناب کار با توجه به اصول و رعایت مهندسی ساختمان انجام شد . این پروژه با توجه به نیاز و درخواست مشتری که تاکید به کیفیت مناسب و کاهش هزینه نهایی بود ، انجام گردید . آماده سازی سطح : آماده سازی سطوح برای اجرای سیمان کاری به صورت دقیق و حرفه ای . اعمال سیمان : اجرای سیمانادامه مطلب

اجرای پروژه گچ کاری ساختمان

از پروژه های متعدد گچ کاری ساختمان که توسط شرکت ناب کار با توجه به اصول و رعایت مهندسی ساختمان انجام شد . این پروژه با توجه به نیاز و درخواست مشتری که تاکید به کیفیت مناسب ، زیبایی و کاهش هزینه نهایی بود ، انجام گردید . بررسی سطح : بررسی دقیق سطوح داخلی ساختمان به منظور تعیین نیازمندی ها و زمینه ای برای اجرای گچ کاری . طراحیادامه مطلب

اجرای پروژه احداث چاه فاضلاب

در این پروژه ، شرکت ناب کار با تکیه بر تخصص و تجربه خود در حوزه حفاری چاه های فاضلاب اقدام به حفر چاهی برای یک باغ در شهر تهران نمود . این چاه با استاندارد های مطلوب حفر شد . شرکت ناب کار در پروژه ی احداث چاه این مراحل را طی می نماید : بررسی محل : بررسی دقیق نقشه ها و شرایط زمینی جهت انتخاب بهترین مکانادامه مطلب

پشتیبانی واتساپ
عضویت در کانال